İnternet kullanan gençlerin oranında rekor artış

Türkiye nüfusunun yüzde 15,2’sini genç nüfus oluştururken Bayburt’ta genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 20,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistiklerle Gençlik, 2022 araştırmasına nazaran Türkiye nüfusunun yüzde 15,2’sini genç nüfus oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına nazaran 2022 yılı sonu prestijiyle Türkiye’nin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken 15-24 yaş kümesindeki genç nüfus 12 milyon 949 bin 817 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,2’sini oluşturdu. Genç nüfusun %51,2’sini erkek nüfus, %48,8’ini ise bayan nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına nazaran genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1’e düşeceği öngörüldü.

Türkiye’nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü

Türkiye’nin genç nüfus oranının %15,2 ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında genç nüfus ortalaması %10,5 oldu. AB üye ülkeleri ortasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %12,8 ile İrlanda, %12,3 ile Hollanda ve %12,2 ile Danimarka olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla %9,1 ile Bulgaristan, %9,3 ile Çekya, %9,4 ile Slovenya ve Letonya olduğu görüldü.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu vilayet %22,0 ile Hakkari oldu

ADNKS sonuçlarına nazaran 2022 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu vilayet, %22,0 ile Hakkari oldu. Bu ili %21,7 ile Şırnak ve %21,1 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu vilayet %12,3 ile Muğla ve Balıkesir oldu. Bu vilayetleri %12,7 ile Ordu, %12,8 ile Tunceli, Sinop ve Kırklareli vilayetleri izledi. Genç nüfus yaş kümesine nazaran incelendiğinde 2022 yılında genç nüfusun %29,7’sinin 15-17 yaş kümesinde, %19,1’inin 18-19 yaş kümesinde, %30,2’sinin 20-22 ve %21,0’inin ise 23-24 yaş kümesinde yer aldığı görüldü.

Beklenen ömür mühleti 15 yaşındaki genç nüfus için 63,6 yıl oldu

Hayat Tabloları, 2019-2021 sonuçlarına nazaran doğuşta beklenen ömür müddeti, Türkiye geneli için 77,7 yıl, erkekler için 75,0 yıl ve bayanlar için 80,5 yıl oldu. Türkiye’de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için kalan hayat müddetinin ortalama 63,6 yıl, erkekler için 61,0 yıl ve bayanlar için 66,4 yıl olduğu görüldü. Öteki bir söz ile 15 yaşına ulaşan genç bayanların genç erkeklerden ortalama 5,4 yıl daha fazla yaşayacağı iddia edildi.

Evli olan genç bayanların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının 3,8 katı oldu

Genç nüfus yasal uygar duruma nazaran incelendiğinde, cinsiyetler ortasında kıymetli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2022 yılında %96,3’ünün hiç evlenmemiş, %3,6’sının evli, %0,1’inin boşanmış olduğu görülürken genç bayan nüfusun %85,8’inin hiç evlenmemiş, %13,7’sinin evli, %0,4’ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı %49,2 oldu

Türkiye’de 2020/’21 öğretim yılında %44,4 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2021/’22 öğretim yılında %44,7’ye yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete nazaran incelendiğinde, erkeklerde bu oran %40,5’ten %40,3’e düşerken bayanlarda %48,5’ten %49,2’ye yükseldi.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı %24,2 oldu

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına nazaran gençlerde işgücüne katılma oranı, 2021 yılında %41,7 iken 2022 yılında %43,8 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2021 yılında %53,1 iken 2022 yılında %56,2, genç bayanlarda ise bu oran 2021 yılında %29,7 iken 2022 yılında %31,0 oldu.

Gençlerde işsizlik oranı, 2021 yılında %22,6 iken 2022 yılında %19,4 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2021 yılında %19,4 iken 2022 yılında %16,4, genç bayanlarda ise bu oran 2021 yılında %28,7 iken 2022 yılında %25,2 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2021 yılında %24,7 iken 2022 yılında %24,2 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2021 yılında %17,5 iken 2022 yılında %16,4, genç bayanlarda ise bu oran 2021 yılında %32,4 iken 2022 yılında %32,3 oldu.

İstihdamdaki gençlerin %53,5’i hizmet kesiminde yer aldı

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına nazaran genç nüfusun istihdam oranı, 2021 yılında %32,2 iken 2022 yılında %35,3’e yükseldi. Genç erkeklerde istihdam oranı 2021 yılında %42,8 iken 2022 yılında %46,9, genç bayanlarda bu oran 2021 yılında %21,2 iken 2022 yılında %23,2 oldu.

Genç nüfusun istihdamı bölümlere nazaran incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2022 yılında %15,1’inin tarım kesiminde, %31,4’ünün sanayi dalında, %53,5’inin ise hizmet kesiminde yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin %14,0’ünün tarım kesiminde, %36,7’sinin sanayi kesiminde, %49,3’ünün hizmet bölümünde yer aldığı görülürken genç bayanların %17,5’inin tarım, %20,3’ünün sanayi, %62,2’sinin ise hizmet kesiminde yer aldığı görüldü.

Genel sıhhat durumundan mutlu olduğunu belirten gençlerin oranı %84,8 oldu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına nazaran 18 ve daha üst yaştaki bireylerden genel sıhhat durumundan şad olduğunu belirtenlerin oranı 2021 yılında %69,3 iken 2022 yılında %69,2 oldu. Genel sıhhat durumundan orta düzeyde şad olduğunu belirtenlerin oranı 2021 yılında %18,5 iken 2022 yılında %19,5, şad olmadığını belirtenlerin oranı ise 2021 yılında %12,1 iken 2022 yılında %11,3 oldu.

Genel sıhhat durumundan şad olduğunu belirten 18-24 yaş kümesindeki genç nüfus oranı 2021 yılında %83,5 iken 2022 yılında %84,8 oldu. Genel sıhhat durumundan orta düzeyde mutlu olduğunu belirtenlerin oranı 2021 yılında %11,1 iken 2022 yılında %10,5, şad olmadığını belirtenlerin oranı ise 2021 yılında %5,4 iken 2022 yılında %4,7 oldu.

Genel sıhhat durumundan şad olduğunu belirten 18-24 yaş kümesindeki genç erkek nüfus oranı 2021 yılında %85,9 iken 2022 yılında %89,9 oldu. Genel sıhhat durumundan orta düzeyde mutlu olduğunu belirtenlerin oranı 2021 yılında %8,5 iken 2022 yılında %6,1, mutlu olmadığını belirtenlerin oranı ise 2021 yılında %5,6 iken 2022 yılında %4,0 oldu.

Genel sıhhat durumundan şad olduğunu belirten 18-24 yaş kümesindeki genç bayan nüfus oranı 2021 yılında %81,0 iken 2022 yılında %79,5 oldu. Genel sıhhat durumundan orta düzeyde mutlu olduğunu belirtenlerin oranı 2021 yılında %13,9 iken 2022 yılında %15,1, şad olmadığını belirtenlerin oranı ise 2021 yılında %5,1 iken 2022 yılında %5,4 oldu.

Kendini memnun yahut orta düzeyde memnun hissettiğini belirten gençlerin oranı %84,3 oldu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına nazaran 2022 yılında 18 ve daha üst yaştaki bireylerden kendini keyifli hissettiğini belirtenlerin oranı %49,7 iken kendini orta düzeyde memnun hissettiğini belirtenlerin oranı %34,5, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise %15,9 oldu.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına nazaran 2022 yılında 18-24 yaş kümesindeki genç nüfus içinde kendini keyifli hissettiğini belirtenlerin oranı %47,9 iken kendini orta düzeyde memnun hissettiğini belirtenlerin oranı %36,4, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise %15,7 oldu.

Kendini keyifli hissettiğini belirten 18-24 yaş kümesindeki genç erkek nüfusun oranı %44,1 iken kendini orta düzeyde keyifli hissettiğini belirtenlerin oranı %37,2, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise %18,7 oldu. Kendini memnun hissettiğini belirten 18-24 yaş kümesindeki genç bayan nüfusun oranı %51,9 iken kendini orta düzeyde keyifli hissettiğini belirtenlerin oranı %35,6, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise %12,5 oldu.

Gençlerin memnunluk kaynağı olarak sıhhat, birinci sırada yer aldı

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına nazaran 2022 yılında gençlerin memnunluk kaynağı olan pahalar ortasında %43,8 ile sıhhat, birinci sırada yer aldı. Bunu, %23,4 ile muvaffakiyet, %15,5 ile sevgi izledi. Memnunluk kaynağı cinsiyete nazaran incelendiğinde, genç erkeklerde %39,4 ile birinci sırayı sıhhat alırken bunu %27,9 ile muvaffakiyet ve %17,0 ile para takip etti. Genç bayanlarda ise %48,3 ile birinci sırayı sıhhat alırken bunu %21,6 ile sevgi ve %18,6 ile muvaffakiyet takip etti.

Gençlerin %82,4’ü işinden mutlu olduğunu belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına nazaran 2022 yılında, gençlerin %82,4’ü çalıştığı işinden şad olduğunu, %52,9’u elde ettiği çıkardan mutlu olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı %82,5, elde edilen kardan memnuniyet oranı %55,4 olurken genç bayanlarda ise bu oranlar %82,2 ve %48,2 olarak gerçekleşti.

Gençlerin %67,0’si almış olduğu eğitimden mutlu olduğunu belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına nazaran 2022 yılında, gençlerin %67,0’si şimdiye kadar almış olduğu eğitimden şad olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde %65,6 iken genç bayanlarda %68,5 oldu.

Gençler en fazla dışsal yaralanma ve zehirlenmeler sonucu hayatını kaybetti

Ölüm ve vefat nedeni istatistiklerine nazaran 2021 yılında ölen 15-24 yaş kümesindeki gençlerin %38,2’si dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada %8,2 ile yeterli huylu ve berbat huylu tümörler ve üçüncü sırada %7,7 ile hudut sistemi ve duyu organları hastalıkları takip etti.

Ölüm nedenleri cinsiyete nazaran incelendiğinde, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı %42,3, genç bayanların oranı %28,3 oldu. Âlâ huylu ve berbat huylu tümörler nedeni ile hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı %6,9, genç bayanların oranı %11,4 oldu.

İnternet kullanan gençlerin oranı %96,9 oldu

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına nazaran 16-24 yaş kümesindeki genç nüfusun İnternet kullanım oranı, 2021 yılında %97,1 iken 2022 yılında %96,9 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2021 yılında %98,4 iken 2022 yılında %97,6, genç bayanlarda ise 2021 yılında %95,6 iken 2022 yılında %96,1 oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir